De gif- en leugenbeker is nog lang niet leeg…

 

De gif- en leugenbeker is nog lang niet leeg…

maar er is een man die ‘m durft te drinken

zijn naam zal met steeds meer respect gaan klinken,

juist in de kringen waar men jaren zweeg…

.

dus waarheid-zoekers wacht maar rustig af

het Internet brengt je écht op de hoogte

Haar kennis-regen verdringt de grote droogte

en draagt de leugenhorde naar haar verdiende graf !

.

Jasterke

.

https://www.trouw.nl/opinie/verbijsterend-hoe-trump-het-internationale-podium-gebruikt-om-partijpolitieke-spelletjes-te-spelen~a0b9d6b8/

.

 

 

Advertenties

2 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

Voordelen van het ouder worden

 

download

Voordelen van het 75+ zijn of worden……

Niet lachen of misschien juist wel, want het is de waarheid……

 

1) ontvoerders hebben totaal geen interesse meer in jou

2) bij een gijzeling wordt jij waarschijnlijk als eerste vrijgelaten

3) als men je om 9 uur ’s avonds opbelt, zal men vragen of ze je toch niet wàkker bellen

4 )men beschouwt je niet meer als zwartkijker

5) de dingen die je nu koopt, zullen niet meer versleten raken

6) je kunt je avondmaal al ’s middags  om vier uur eten

7) je zou eventueel kunnen leven zònder sex, maar niet zonder je bril

8) je ziet snelheidsbeperkingen niet meer als een uitdaging

9) je zicht zal niet veel meer verslechteren

10) het geld dat je gestopt hebt in je ziekteverzekering begint eindelijk vruchten af te werpen

11) je gewrichten zijn een betere weersvoorspelling dan het weerbericht

12) je kunt je geheimen gerust aan je vrienden toevertrouwen, want ze zullen die zich toch niet meer herinneren

Stuur deze boodschap door naar iedereen die je je nog kunt herinneren.

En nog een goede raad:  Neem nooit, maar dan ook nooit, een slaappilletje in samen met een laxeermiddel!

3 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

Gebruiksaanwijzing

Waarom moet er steeds een gebruiksaanwijzing bij elk product zitten ?……………

Daarom ………..!

 

Waarmee het hoge IQ van onze gekleurde medemens weer eens duidelijk wordt aangetoond.

6 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

Religie

Ik heb geen godsvertrouwen nodig om het goede na te streven, en ik zit al helemaal niet te wachten op een religie die mij gaat vertellen wat goed en wat kwaad is.
Als er één ding is dat we uit het verleden zouden kunnen leren is het dat er weinig goeds uit religie is gekomen.

Of zoals Robert G. Ingersoll zei;
“Religie ondersteunt niemand. Het moet ondersteund worden.

Het produceert geen maïs, geen tarwe, het ploegt geen land, en velt geen wouden.Het is een eeuwige bedelaar. Het leeft van het geld van anderen en heeft dan de arrogantie voor te wenden dat het de gever ondersteunt.”

3 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

De Ark van Noach

Bij afwezigheid van Pluisjes ( Pluis is waarschijnlijk op vakantie) een ander verhaal dat u de wenkbrauwen zal doen fronsen.

ark

DE ARK VAN NOACH

 

De heer zag Nederland in 2018. Het land was verdorven en overbevolkt.

Hij besloot daarom dat deel van zijn schepping te vernietigen.

Hij daalde neer en gaf Noach de opdracht een Ark te bouwen en 2 exemplaren van elk levend wezen samen met slechts enkele goede mensen te redden.

“Hier is het plan” zei God, “en haast je want over 6 maanden zal het 40 dagen en nachten hard regenen, en de Bilt zal dat niet kunnen verklaren en weer een oorzaak verzinnen zoals de opwarming van de aarde”.

6 Maanden later begon het te regenen, en de Heer keek naar benee, en zag Noach zitten huilen in zijn ondergelopen tuintje, maar Hij zag nergens een Ark.

“Noach”, donderde Hij, “wààr is verdorie mijn Ark?”.

“Vergeef mij Heer”, smeekte Noach, “de regels zijn zo verschrikkelijk veranderd sinds vroeger. Ik had een speciale vergunning nodig van Burgemeester en Wethouders en ik heb moeten discussiëren met de Inspectie van de Verzekerings Maatschappijen i.v.m. opstal en brandverzekering.

Mijn buren beweren dat ik de rooilijn heb overschreden en dat ik de maximale hoogte niet heb gerespecteerd. De Deelraadcommissie moet hier nog uitspraak over doen. Ook legden ze een klacht neer wegens geluidsoverlast. Ze hebbende brandweer ingeschakeld om metingen te doen.

Ik ben vele malen naar de Gemeente afd. Planologie gemoeten voor een bouwbesluit. De Provincie heeft nu de kwestie in handen. Ook lui van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn ermee gemoeid. Zij eisen een waarborgsom voor de mogelijk toekomstige kosten van aanpak van de infrastructuur, als de Ark verplaatst gaat worden naar zee.

Ik heb hen verteld dat de zee tot hier zou komen, maar daar geloofden ze geen snars van. Ook word ik nu dagelijks lastig gevallen door die lui van de krant, van de tv en de roddelpers.

Het hout inkopen was een ander probleem. Die linkse milieu rakkers trekken van leer tegen het kappen van inlands hout, dit om de gevlekte bosuil te beschermen. Ik probeerde hen te overtuigen dat ik het hout juist nodig had om de uil en goede mensen te redden, geen gehoor dus, maar wel heel veel agressie tegen mij.

Ik verzamelde ondertussen de dieren zoals U mij had opgedragen, maar werd aangeklaagd door de dierenbescherming.  Marianne Thieme van de PvdD beweerde dat ik de dieren tegen wil en dank gevangen hield. Bovendien vind zij dat de accommodatie tè beperkt is en dat het vreselijk wreed is zoveel dieren te houden in zo’n kleine Ark.

Het Ministerie van Landbouw besliste dat ik geen Ark mocht bouwen zonder dat ik een milieu effecten rapport liet opmaken door een erkend ingenieurs bureau, over de door U voorspelde watervloed.

Ondertussen ben ik nog steeds bezig een klacht van het bureau voor Racisme bestrijding op te lossen. Zij eisen toegang voor IEDEREEN op de Ark.

Van het CWI moet ik een bepaald percentage allochtonen inhuren om de Ark mee te helpen bouwen. Anderzijds willen de vakbonden dat ik enkel timmerlui uit de WW met Arkenbouw-ervaring  aan het werk zet.

Samsom wil geen export verklaring afgeven omdat de Ark op zee eventueel op drift zou kunnen raken. Rutte eist participatie van àlle EU leden.

Om de zaken nog erger te maken heeft de Belastingdienst en de Douane beslag gelegd op àl mijn bezittingen. Zij beweren dat ik het land wil verlaten met meeneming van bedreigde diersoorten.

En toen men op het Ministerie van Volksgezondheid hoorde van al die dieren begonnen ze meteen te zeveren over een mest-actie-plan. Ook vroegen ze of ik nog nooit gehoord had van inschrijving bij de Kamer van Koophandel. En dan zwijg ik nog maar over de problemen die ik heb met al die politici, die met veel nattevingerwerk  allemaal wel iemand hebben die persé mee moet op de Ark.

Dus vergeef mij Heer, het duurt nog minstens 10-15 jaar eer uw Ark gereed is”

Plotseling stopte de regen, de hemel klaarde op, en de zon begon weer te schijnen. Noach keek verwonderd op en vroeg: “Heer wil dat zeggen dat u dit land niet gaat vernietigen?”

“Nee” sprak de Heer, “dat is niet meer nodig, uw regering is daar al zeer intensief mee bezig!”.

5 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

’t Begint in Ons Landje ziekelijk te ontaarden…

 

’t Begint in Ons Landje ziekelijk te ontaarden

met de opmars van méér zielig-zachte waarden

terwijl respectabele standpunten worden geschoffeerd

’t gaat met de Rechtsgelijkheid falikant verkeerd,

want al “dat zachte” gaat niet meer vanzelf voorbij

wegens zóveel zwakken bij 1 Haatpartij

wordt dat softe mombakkes onstuitbaar haast gedragen,

want waar “Ons Gezag” staat hoef je niet te vragen !

 

.

Afbeeldingsresultaat voor huilende leeuw

Jasterke

.

https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/opinie/2018/07/wereld-verbeteren-op-de-werkvloer-140368w/

.

 

4 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

FOTOSHOPPER Sadiq Khan

.
Wat zweeft daar boven de Big Ben ?
‘k geloof dat ik die knakker ken…
ik zie het aan dat troebele blikkie
en aan dat onvolwassen pikkie
( al doet dit veel fanaten pijn…)
dat moet gewoon die Moslim zijn!
.
Jasterke
.

E.J. Bron

Geplaatst door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

View original post

6 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized