Maandelijks archief: januari 2012

een maandlang elke ergernis vermijden !


.

Het is vandaag-de-dag ’n droeve tijd

dé tijd van kommer, ergernis en kwellen

ze hoeven ons geen sprookjes te vertellen

heel weinig lol naast bergen narigheid…maar

.

daar gaan wij ‘n MAAND LANG iets aan doen

we signaleren dus alléén wat helpt verblijden

een maand lang elke ergernis vermijden

je Blogsite vol plezier en goed fatsoen…

.

en ná die maand wordt dit dan gejureerd

uw rijmelaar mag zelfs diegene gaan benoemen

die hielp ’t leuke nieuws het méést niet te verbloemen

dus ’t vaakst zicht bood op wat ’t hart niet deert !

.

en die winnaar krijgt verdiend een heuse prijs

die je AOW-tje wel niet kan vervangen

maar iets waardevols blijft er allicht van hangen

als lichte last bij onze best wel zware reis …

.

uw Jasterke…en graag tot 24 februari

.

134 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

met óók als motto nog: Recht uit het hart….


.

Vandaag…vandaag…het is vandaag de dag

we gaan ons broederlijk en zuslijk conformeren

naar welk doel we samen heen willen marcheren

of dat dus links, meer rechts of wat in ’t midden lag

.

vandaag…vandaag…het is vandaag de dag

waarop we fijn elkaar de maat gaan nemen

bij ’t negeren van diepliggende problemen

waarover je, van Peetoom,  nú niet spreken mag…

.

vandaag…vandaag…het is vandaag de dag

van mooie woorden en getrouwvol kiezen

zonder ons laatste restje waarde te verliezen

en vol devotie voor het tanend Hoogst Gezag…

.

vandaag…vandaag…het is vandaag de dag

met óók als motto nog:  Recht uit het hart.

elke andersdenkende mag barsten voor ons part

uit welk deel van ‘t Land  hij / zij  ook wezen mag !

.

Jasterke

.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3131580/2012/01/21/Er-zijn-aansprekende-gezichten-nodig.dhtml

13 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

Verloedering, Verwildering en Verweesd


.

Wie denkt aan de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, zit goed fout, Verloedering, Verwildering en Verweesd zijn mijn VVV’s voor een nieuwe column die je wellicht aan het denken kan zetten.

Bij het aantreden van Pim Fortuyn werden de politici en de samenleving keihard gewezen op de verweesde samenleving en de puinhopen van Paars, in de gelijknamige boeken en de hele Haagse kaasstolp viel over hem heem, kleineerde, sneerde en demoniseerde hem naar hartenlust en uiteindelijk was er een bereidwillige veganist die hem vermoordde en aldus de toekomst van een verweesde samenleving deskundig in zijn bloed smoorde.

Pim voorzag al wat er zou kunnen gebeuren en met de gevleugelde woorden “Ze kunnen me van de wereld rammen, maar mijn ideeën blijven bestaan” ging het politieke leven verder en haalde Den Haag opgelucht adem, de LPF ging terecht ten onder , maar de veenbrand woedde voort en werd door de moord niet gesmoord en ging men voort met de roep om een ander beleid.

Wilders trad aan en ziedaar opnieuw kwamen de clichés uit de kast, zijn taal en optreden waren andere koek, Pim hanteerde nog de floret, Wilders floreerde met keiharde uithalen en confronterende teksten die als een botte bijl neerkwamen en  niet te vergelijken waren met de steken van Fortuyn, maar ondertussen ging door het voortdurend wanbeleid en vriendjespolitiek het land allang meer en meer in puin en mochten de allochtonen in grote aantallen nog steeds binnenstromen, Wilders had en heeft gelijk, dit kun je niet met mooie volzinnen voorkomen.

Dweilen met de kraan open, het kan verkeren, schijnbaar wil men in den Haag het maar niet leren, ondertussen verpauperden meer en meer wijken, moeten Homo’s en andere burgers voor het op hen toegepaste geweld uitwijken, waarbij de burgervaders oreerden dat het altijd weer ging om een kleine groep randjongeren die men bovendien scheen te kennen, maar die maar niet aan ONZE samenleving wilden wennen.

De verloedering, de derde V van dit verhaal, is NIET de schuld van Fortuyn, noch van Theo van Gogh of van Wilders, maar de schuld van de gevestigde orde, de vriendjespolitiek van de traditionele partijen, die wanbeleid beloonden met burgemeestersposten of andere bestuurlijke functies, die keer op keer wegkijken als er weer eens wat gebeurde in de probleemwijken.

Daders worden ineens slachtoffers, die door de zieligemensen industrie worden beschouwd als mensen die geholpen moeten worden, dus opvang, educatie, sport en spel, ach u kent het riedeltje wel en de echte slachtoffers…… die hadden dikke pech, die staan de ontwikkeling van de multiculturele heilstaat alleen maar in de weg en wee diegene die zijn hand uitstak of tegenstand bood, die had kans op een straf van ouderwets water en brood.

.

lees verder aub :   ( met dank aan Cor Stoker )     http://www.amsterdampost.nl/vvv-wat-moet-of-doe-je-ermee/

.

15 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

wees wijs, trap er niet in, draai om die knop !


.

Ach mensen , scheidt toch uit en houdt toch op

doe toch niet mee aan al dat uitvergroten

je weet toch van de hoed en van de rand ?

.

men helpt die PVV graag naar de kloten

daar zijn Clubs en Pers als 1 man op gebrand

en Wilders kan nu uiteraard alleen maar zwijgen

.

welke Partij is fout- en smetteloos in dit verband

waar valt zo’n lasterketting nu echt niet te rijgen

wees wijs, trap er niet in, draai om die knop !

.

het is geen doel het Haagse smetteloos te maken

maar om de tegenstander tot de bodem af kraken…

.

Jasterke

.

.http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/01/oud-pvvers-vegen-de-vloer-aan-met-wilders#comment-139959

.

18 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

zou men gaan denken dat geen hond het dúrft


( anderhalve man )

.

.

Nou ja…zei Bleker…als iedereen bedankt

wil ik desnoods misschien de club wel leiden

’n mens moet toch een gokje durven wagen

.

want als iedereen die droeve taak blijft mijden

( al blijft het water naaar de zee toe dragen…)

zou men gaan denken dat geen hond het dúrft !

.

ook zal geen mens ‘t ons nog eens komen vragen

en daaraan heb ik min-of-meer de schurft

er wordt niet áángepakt en véél te veel gejankt…

.

en zo is het…nog precies op tijd…gekomen

dat 1 HELD toch het voortouw heeft genomen !

.

Jasterke

.

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/328109/CDAers-moeten-partijleiderschap-niet-meer-weigeren.htm

.

10 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

en zonder onderscheid van minkukels en helden


.

Wij hebben dàt te doen, wat we als taken weten

al wordt dat vaak door weinigen gedeeld

laat dat dus niet voor jou als maatstaf gelden

.

als je beseft, wat in de Samenleving speelt

laat zelfs dat kleinste zegje toch iets melden

als onderdeel van het zó groot geheel

.

en zonder onderscheid van minkukels en helden

want ieder télt als mens toch evenveel

dàt dreigen we nogal dikwijls te vergeten !

.

dus zeg je zegje…vrijuit en op eigen toon

want altijd zwijgen hé…dàt is pas ongewoon…

.

Jasterke

.

12 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

dit CDA heeft weer 2 dooddoeners gevonden


.

.

dit CDA heeft weer 2 dooddoeners gevonden :

De Vluchteling moet zich weer welkom weten

een groter lacher als compassie valt niet te bedenken…

.

geen Vluchteling is hier ooit nog gebeten

maar die gelukzoeker, die hier wat bij komt tanken !

en óók die vlaktaks is een wassen neus

.

ook die heeft met ‘n Partijdoel niks te maken

men zwamt maar wat, want heeft gewoon geen keus

als ‘t lot aan valse doelen blijft gebonden

.

nee…quasi-Christelijk CDA

die poppenkast komt onze eer tena…

.

Jasterke

.

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/328002/CDAberaad-neemt-afstand-van-PVV-immigratie-is-nodig.htm

.

16 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized