Maandelijks archief: augustus 2013

Goed Nieuws‚Ķhaha..de ja-knikkers zijn uitgeschakeld


.

Goed Nieuws…haha..de ja-knikkers zijn uitgeschakeld

nou ja, daar hadden ze het ook duidelijk naar gemaakt !

oh.wacht, het gaat om stalen oliepompen…

.

die men nu ijverig naar de schroothoop draagt…

ach, we voelden ‚Äėt ook al aan op onze klompen:

die Rutte gaat nog even door met knikken

.

en met z’n vrolijk grijnzend simpe sampe sompen,

daar WIJ zo stom zijn dit nog steeds te pikken

dus door deze club wordt ‚Äėr nog wat d√≥√≥rgekakeld !

.

toch zijn we ook heel trots en zelfs voorzichtig blij:

Geert Wilders komt eraan met de NEE-ZEGGERS-Partij…

.

Jasterke

.

http://www.rijnmond.nl/nieuws/30-08-2013/laatste-ja-knikkers-van-nederland-zijn-uitgeschakeld

.

9 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

Wat sluipt daar door de Wandelgangen ?


Wat sluipt daar door de Wandelgangen ?

een trol…een kobolt met 1 been ?

gaat Samsom soms de beest uithangen

en strompelt hij daar stiekem heen ?

helaas wij zullen het nooit horen

alwéér zo’n Haags bewaard geheim

maar blaast hij weer hoog van de toren

denk dàn weer even aan dit rijm !

.
Jasterke
.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/08/lpf-toestanden-bij-de-pvda

.

19 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

dus d√©ze man heeft mooi op school niet zitten pitten !


.

We zijn eruit hoor, het blijkt zó te zitten,

dat met te weinig eiwit in je knar

je alles v√≥√≥r je ‚Äėt weet weer¬†bent vergeten,

.

zoals:  wat je wou kopen bij de Spar

en aan wie je ook weer ’t laatste hebt gezeten

dit alles, dankzij deze Erik Kandel,

.

die van moleculaire weetjes domweg àlles schijnt te weten,

zoals van RbAp48 en heel de aanverwante handel…

nee,  déze man heeft mooi op school niet zitten pitten !

.

terwijl van muizen nog het volgende valt te schrijven:

veel oude zinken, maar veel jonkies blijven drijven !

.

frappant hé ?

.

Jasterke

.

http://www.trouw.nl/tr/nl/6700/Wetenschap/article/detail/3500387/2013/08/29/Eiwitgebrek-maakt-vergeetachtig.dhtml

.

5 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

21 september….


.

.

Het Haagse gonst weer van de haagse rituelen

de linke smoesjes worden weer vilein gesmoest

waarbij¬†de notab√©len in de wandelgangen kwelen…

.

en standpunt-platen er weer vroom worden gepoetst

slim grijnzend ruilt men vóór weer in voor tégen,

want…ach…de rekening wordt toch door u en mij betaald,

.

en wat het zwaarste hangt blijft uiteraard ‚Äėt zwaarste wegen..

daar er geen hond nog om moraal of ethisch handelen maalt…

ach, zeg nou z√©lf…wie kan het nog iets schelen ?

.

ja, hij draait weer vrolijk dóór die Haagse Carousel…

dus over 3 weekjes trekken we maar eens aan de bel…!

.

Jasterke

.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3500362/2013/08/29/Roemer-eist-Prinsjesdagstukken-deze-week-al.dhtml

.

6 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

En passant in Frankrijk‚Ķ


.

.

la Douce France, we mochten jou weer proeven

jouw liefelijk laag,  jouw onherbergzaam hoog,

jouw onvergetelijke zon-overgoten vergezichten

.

wie houdt bij zóveel Landschapsschoon ’t gestreelde oog lang droog

wie ontkomt er aan de drang lofzangen op jou te dichten ?

(in eigen woorden dan, want die van jou galopperen zo niet-te-volgen snel)

.

wie zou niet voor zo’n crème-wit (oranje-dakpan) huisje zwichten

mon Douce France, als ‚Äėk vrij te kiezen had‚Ķhaha‚Ķik wist het wel!

ik koos ervoor voortaan bij jou te toeven…

.
ik koos ervoor in jou te mogen leven…wat ?

als er geen Hollande was geweest…ik was vandaag gebleven !

.

van harte proficiat Henk e.v.a¬† ūüėõ

.

Jasterke

.

9 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

Journalist ontdekt memo met bewijs End-game complot megabanken


Larry Summers
Larry Summers ( foto), √©√©n van de kwade genie√ęn achter het duivelse plan van de bankierskliek, is door Obama uitgekozen als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve.

De artikelen op Xander nieuws blijken keer op keer de juiste informatie te bevatten, zoals later steeds blijkt.

Dit artikel bewijst eens te meer, hoe verschrikkelijk wij een oor worden aangenaaid door de grootste ( amerikaanse) banken, en dat sommige complotdenkers het achteraf toch bij het rechte eind hadden
http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/08/Journalist-ontdekt-memo-met-bewijs-End-game-complot-megabanken

7 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

Hoe denkt u over Onwikkelings Samenwerking?


vrouw-ontwikkeling208
Voordelen van het afschaffen van Ontwikkelingssamenwerking:

Afschaffing betekent:
1) Grote besparing voor de westerse belastingbetaler.
2) Het maken van een einde aan de situatie dat een groot aantal landen in een permanente staat van afhankelijkheid wordt gehouden
3) De noodzaak voor de ontvangende landen zelf iets te gaan produceren in plaats van doorlopend de hand op te houden. .

In de huidige situatie lijdt iedereen: de westerse belastingbetaler, de inwoners van de landen die de hand ophouden en de wereld als geheel, omdat het kankergezel van de ontwikkelingshulp zich steeds uitbreidt.
Uitgaven ontwikkelingssamenwerking x miljard euro
2004 3,7
2005 4,1
2006 4,5
2007 4,65
2008 4,8
2009 4,7
2010 4.9
2011 4.7

Dat is in 8 jaar tijd een bedrag van 36.05 MILJARD! Waar is dat geld gebleven, en wat is er mee opgelost?
Nederland gaf de eerste hulp aan ‘laagontwikkelde landen’ in 1949.
Toen droeg de regering anderhalf miljoen gulden bij aan een grootschalig hulpplan van de Verenigde Naties (VN). Dat geld was ook bedoeld om de eigen tropische landbouwdeskundigen weer aan werk te helpen, die door de dekolonisatie werkloos waren geworden.
Door arme landen te helpen hoopte Nederland na het verlies van Nederlands-Indi√ę (nu Indonesi√ę) weer mee te spelen op internationaal gebied. Toenmalig Minister Luns van Buitenlandse Zaken had nog andere reden voor de armoedebestrijding: zo hoopte hij de opmars van het communisme in ontwikkelingslanden te hinderen.
Sinds 1965 heeft Nederland een apart ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Ontwikkelingshulp klonk iets te bevoogdend. De VN vroeg alle deelnemende landen om tenminste √©√©n procent van hun Bruto Nationaal Product (BNP) aan financi√ęle hulp te besteden. Het kabinet Den Uyl verhoogde het budget zelfs naar 1,5 procent, maar na de Oliecrisis van 1973 daalde het percentage weer. Nu geeft de regering ruim 0,8 procent van het BNP uit aan ontwikkelingshulp .
De effectiviteit van de hulp is vaak betwist. In 1969 wezen critici er al op dat het geld niet goed besteed werd. Toen ging het bijvoorbeeld om het vrijwilligersprogramma; bij gebrek aan voldoende geschikte kandidaten werden onervaren mensen uitgezonden.

Nederland ten opzichte van andere landen door OESO
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, houdt bij hoeveel de rijkere landen aan ontwikkelingshulp uitgeven. De meeste donorlanden halen de door de VN gestelde norm van 0,8 van het BNP niet. In 2007 gaven de 22 landen die lid zijn van de OESO 103,6 miljard dollar aan ontwikkelingshulp. Dat was 0,28 procent van het gezamenlijk bruto inkomen (bni) van de OESO-landen. Nederland was toen het enige OESO-land dat de norm van 0,8 procent haalde. Dit bedrag valt ook nog eens buiten de gigantische bedragen die namens de EU aan diverse ontwikkelings projekten wereldwijd wordt besteed
Van de politieke partijen hebben vooral de VVD en PVV kritiek op ontwikkelingssamenwerking. De VVD wil minder hulp geven: 0,44 procent van het BNP, zijnde het gemiddelde dat de rijkste 15 landen van de eurozone geven; daarnaast wil ze de hulp beter controleren. De PVV wil alle ontwikkelingshulp afschaffen met uitzondering van noodhulp. Traditioneel gezien zijn de christelijke partijen en de linkse partijen de grootste voorstanders van ontwikkelingshulp.

Hoe denkt u over het nut van deze gigantische bedragen. Google eens op de directiesalarissen van Cordaid-Novib-Artsen zonder Grenzen etc, die allen het grootste deel van hun inkomen halen uit de subsidie die aan hen door de regering uit de OS pot wordt verstrekt?

10 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized