Maandelijks archief: maart 2014

Moedeloos….


wanhopig

Machteloos
Ik voel me verdomme soms zo machteloos
Omdat dit land voor zijn eigen vernieling koos
De voorbeelden volgen weer op een rij
En die maatregelen gaan nooit meer voorbij.

Moedeloos
Ik voel me verdomme soms zo moedeloos
Wordt het volk in dit land nu nooit eens boos
Ik zag dat stel barbaren,
zich rond de “Dokwerker”scharen
Het maakt me bijna woordeloos

Radeloos
Ik voel me verdomme soms zo radeloos
Ik ben er nog zo eentje uit de oude doos
Woon in een Europa waar ik niet voor koos
Ik weigerde de rode roos!

Ik ben wel boos
Ik ben verdomme heel erg boos
En liever niet meer machteloos en moedeloos
Met woord en pen ook niet meer radeloos
Ik vecht met rijmpjes, dat is waar ik voor koos
Want als ik niks doe, voel ik me zo hopeloos.
Willemientje

74 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

Meten met 2 maten…..


2 maten

(Door: Willemientje)

Meten met twee maten
dat zijn ze in ons land nu aan het doen
de uitspraak van een man
wordt uitgelegd als aanzet tot haten
tegen die man wil de gutmensch
nu aangifte gaan doen.

Meten met twee maten
is altijd helemaal verkeerd
door het tot moord oproepen van
al die anderen goed te praten
laat deze regering zien
dat ze niets uit het verleden heeft geleerd.

Meten met twee maten
het standbeeld van de Dokwerker onteerd
met Jihad vlag, en leuzen, waarmee
geroepen wordt dat ze alle Joden haten
en een burgemeester van de PVDA
die dat staat goed te praten.

Meten met twee maten
iets anders is het niet
ik heb de gutmensch wel eens slechter
over Marokkaantjes horen praten
dat hebben ze zelf niet eens in de gaten
en dat doet me veel verdriet.

Meten met twee maten
in ons ooit zo vrije land
door steeds van de problemen weg te kijken
en steevast bewust de dialoog te ontwijken
zorgt onze regering zelf
voor tweedeling in dit land.

Meten met twee maten
de jankende minderheid wordt wel gehoord
de klachten van de Nederlander
met een paspoort worden
met de racismekaart gesmoord
en dat is werkelijk ongehoord.

Meten met twee maten
meneer de minister president
hoe denkt u dat goed te kunnen praten?
wees een leider, wees een vent
u ben immers van ELKE Nederlander
de minister-president.

Meten met twee maten
dat kunt u werkelijk niet maken
u bent nu zwaar uw plicht aan het verzaken
en dan wordt er zelfs beweerd
dat u geschiedenis heeft gestudeerd
het blijkt nu, dat u daar niet veel van heeft geleerd.

Meten met twee maten
een uitspraak wordt hysterisch opgeklopt
dat hebben we hier in dit land
te danken aan de televisie en de krant
en aan journalisten, die verzaken
de echte waarheid bekend te maken.

44 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

Statement


statement

DOOR WILLEMIENTJE

Laten wij als burgers ook eens een statement maken. Laten wij als goedwillende Nederlandse burgers, van welke afkomst dan ook, eens melding van discriminatie en oproepen tot strafvervolging. Wij worden als PVV-stemmers al jaren gestigmatiseerd als groep, we zijn laagopgeleide tokkies, dom, hebben meer last van overgewicht, zijn xenofoob, intolerant, en noem verder maar op waarvoor we worden uitgemaakt. Er is zelfs een ex politiecommissaris die publiekelijk in het mede door ons betaalde programma van de gutmenschen Pauw en Witteman beweert dat de lijsttrekker van de PVV zou moeten worden gemold en wij, zijn kiezers, gedeporteerd zouden moeten worden, omdat wij niet in de nieuwe samenleving zouden passen. Het is dan ook een geweldige samenleving tegenwoordig, een echte democratie ook, waarin de stem van heel veel burgers achteloos ongeldig gemaakt wordt door een onuitgesproken cordon sanitair.
Wij zouden inderdaad graag de samenleving van een jaartje of 30 terug willen hebben, toen ons land een geweldig land was om in te wonen en te werken. Voor ons had er geen andere samenleving opgetuigd hoeven worden, wij waren over het algemeen dik tevreden. Uiteraard was toen ook niet alles volmaakt, maar toch wel een stuk eerlijker en beter.
Wij zijn altijd tolerant en verdraagzaam geweest tegenover buitenlanders, al hebben wij als volk niet gevraagd om zulke buitensporige hoeveelheden, en er is ons ook niet gevraagd of wij als bevolking dit wel wilden, het gebeurde zonder onze toestemming en het gemor begon, eerst langzaam, maar het wordt nu steeds luider, want het ontwricht onze eerst zo mooie samenleving. Alle signalen en onderzoeken ten spijt sloot bijna de volledige politiek de ogen, stopte de vingers in de oren, en zong lalala. De politici dachten dat zij met pamperen, voorzieningen scheppen, subsidies etc. etc. de nieuwkomers wel tevreden te houden. Een volslagen misrekening, want de eisen die ze stellen worden steeds hoger, maar de politiek wenste niet naar het eigen volk te luisteren, het is bijna een misdaad om je ongenoegen uit te spreken. Onze mening wordt in ons eigen land niet meer gehoord, vingers in de oren en lalala.
Zo ging het op dezelfde manier met de verwerpelijke EU, iedereen was tevreden met de EEG, die uit niet zo veel landen bestond en goed te handelen was. Er is ons niet gevraagd of wij wel een Euro wilden, die zou beter zijn en de welvaart nog groter maken. Welnu, dat hebben we gezien, ondanks waarschuwingen van veel knappe koppen werd het er door gedrukt. Lalala.
Voor de verdere uitbreiding van de Europese Unie en een grondwet mochten we onze mening geven, een raadgevend referendum, en tot grote verbazing van onze politiek sprak een grote meerderheid van het volk uit dat absoluut niet te willen. Werd er geluisterd? Nou nee, de vingers gingen weer in de oren , lalala zongen ze in Den Haag.
En nu ze het in Den Haag niet meer onder controle hebben, de samenleving naar de bliksem gaat, er verboden bail-outs moeten worden gegeven om armlastige broederlanden uit de ellende te helpen, terwijl wij het als land ook moeten lenen, de overmatige aanwezigheid van criminelen van allochtone afkomst in de statistieken van de door de regering zelf opgerichte instituten, de werkverdringing door moe-landers die hier door de open grenzen vrij binnen mogen komen om zwaar te worden uitgebuit door de werkgevers, door te werken voor een loon waarvan de Nederlander zijn steeds hoger wordende lasten niet van kan betalen en het volk gaat morren, zingen ze steeds harder, met de vingers in de oren, lalala.
Is er dan een politicus die het verwoordt, die de vinger op de zere plek legt, in taal die veel Nederlanders begrijpen, dan wordt deze politicus, die al meer als 10 jaar zijn vrijheid kwijt is, gedemoniseerd, niet het signaal van de bevolking, wat het zware verlies van de regeringspartijen toch is, wordt ter harte genomen, lalala. U weet wel, maar de aandacht van dat signaal wordt afgeleid door stukken in de krant, op het hysterische af, over een vermeende discriminerende uitspraak van die politicus, of die uitspraak nu handig was of niet, lalala. De aanklachten bij het OM zijn niet meer te tellen en de politiek correcte “volksvertegenwoordigers” buitelen over elkaar heen om hun afkeuring uit te spreken, daarmee hun eigen onvermogen om dit land te regeren zoals burgers het graag zouden zien, overschreeuwend, lalala.
Laten wij als goedwillende belasting betalende burgers nu eens massaal aangifte gaan doen tegen onze “volksvertegenwoordigers”, die je tegenwoordig beter volksverlakkers kunt noemen, en bij het meldpunt voor discriminatie ons ongenoegen laten blijken. Het moet wel zo, want de dag na de verkiezingen is onze stem al niets meer waard. Lalala, zingen ze verder met de vingers in de oren, de ogen stevig gesloten voor het ongenoegen van het volk.
Dus roep ik iedere burger op een mail te sturen naar de diverse meldpunten voor discriminatie in ons land om daarmee in beschaafde taal te melden dat hij/zij zich gediscrimineerd voelt. Daar hoef je niet eens de deur voor uit. Dus roep ik iedere burger, die deze gevoelens deelt, op om aangifte te doen bij het OM wegens kiezersbedrog tegen onze “volksvertegenwoordigers”, die toch immers zonder last of ruggenspraak onze belangen zouden moeten behartigen.
En als aantekening voor alle goedwillend allochtonen, dit doen wij ook voor jullie, want jullie zijn degenen die het meest te lijden hebben onder jullie foute landgenoten.
Wij zijn moe van die gesloten ogen en vingers in de oren van lalala zingende politici……….toch!?

46 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

De Ark van Noach


de ark

DE ARK VAN NOACH

De heer zag Nederland in 2014. Het land was verdorven en overbevolkt.

Hij besloot daarom dat deel van zijn schepping te vernietigen.
Hij daalde neer en gaf Noach de opdracht een Ark te bouwen en 2 exemplaren van elk levend wezen samen met slechts enkele goede mensen te redden.

“Hier is het plan” zei God, “en haast je want over 6 maanden zal het 40 dagen en nachten hard regenen, en de Bilt zal dat niet kunnen verklaren en weer een oorzaak verzinnen zoals de opwarming van de aarde”.

6 Maanden later begon het te regenen, en de Heer keek naar benee, en zag Noach zitten huilen in zijn ondergelopen tuintje, maar Hij zag nergens een Ark.
“Noach”, donderde Hij, “wààr is verdorie mijn Ark?”.

“Vergeef mij Heer”, smeekte Noach, “de regels zijn zo verschrikkelijk veranderd sinds vroeger. Ik had een speciale vergunning nodig van Burgemeester en Wethouders en ik heb moeten discussiëren met de Inspectie van de Verzekerings Maatschappijen i.v.m. opstal en brandverzekering.

Mijn buren beweren dat ik de rooilijn heb overschreden en dat ik de maximale hoogte niet heb gerespecteerd. De Deelraadcommissie moet hier nog uitspraak over doen. Ook legden ze een klacht neer wegens geluidsoverlast. Ze hebben de brandweer ingeschakeld om metingen te doen.

Ik ben vele malen naar de Gemeente afd. Planologie gemoeten voor een bouwbesluit. De Provincie heeft nu de kwestie in handen. Ook lui van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn ermee gemoeid. Zij eisen een waarborgsom voor de mogelijk toekomstige kosten van aanpak van de infrastructuur, als de Ark verplaatst gaat worden naar zee.
Ik heb hen verteld dat de zee tot hier zou komen, maar daar geloofden ze geen snars van. Ook word ik nu dagelijks lastig gevallen door die lui van de krant, van de tv en de roddelpers.

Het hout inkopen was een ander probleem. Die linkse milieu rakkers trekken van leer tegen het kappen van inlands hout, dit om de gevlekte bosuil te beschermen. Ik probeerde hen te overtuigen dat ik het hout juist nodig had om de uil en goede mensen te redden, geen gehoor dus, maar wel heel veel agressie tegen mij.

Ik verzamelde ondertussen de dieren zoals U mij had opgedragen, maar werd aangeklaagd door de dierenbescherming. Marianne Thieme van de PvdD beweerde dat ik de dieren tegen wil en dank gevangen hield. Bovendien vind zij dat de accommodatie tè beperkt is en dat het vreselijk wreed is zoveel dieren te houden in zo’n kleine Ark.

Het Ministerie van Landbouw besliste dat ik geen Ark mocht bouwen zonder dat ik een milieu effecten rapport liet opmaken door een erkend ingenieurs bureau, over de door U voorspelde watervloed.

Ondertussen ben ik nog steeds bezig een klacht van het bureau voor Racisme bestrijding op te lossen. Zij eisen toegang voor IEDEREEN op de Ark.
Van het CWI moet ik een bepaald percentage allochtonen inhuren om de Ark mee te helpen bouwen. Anderzijds willen de vakbonden dat ik enkel timmerlui uit de WW met Arkenbouw-ervaring aan het werk zet.

Samsom wil geen export verklaring afgeven omdat de Ark op zee eventueel op drift zou kunnen raken. Rutte eist participatie van àlle EU leden.

Om de zaken nog erger te maken heeft de Belastingdienst en de Douane beslag gelegd op àl mijn bezittingen. Zij beweren dat ik het land wil verlaten met meeneming van bedreigde diersoorten.

En toen men op het Ministerie van Volksgezondheid hoorde van al die dieren begonnen ze meteen te zeveren over een mest-actie-plan. Ook vroegen ze of ik nog nooit gehoord had van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
En dan zwijg ik nog maar over de problemen die ik heb met al die politici, die met veel nattevingerwerk allemaal wel iemand hebben die persé mee moet op de Ark.

Dus vergeef mij Heer, het duurt nog minstens 10-15 jaar eer uw Ark gereed is”

Plotseling stopte de regen, de hemel klaarde op, en de zon begon weer te schijnen. Noach keek verwonderd op en vroeg: “Heer wil dat zeggen dat u dit land niet gaat vernietigen?”

“Nee” sprak de Heer, “dat is niet meer nodig, uw regering is daar al zeer intensief mee bezig!”.

Een prettig weekend voor allen.

48 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

Open draadje……


536183_10200263899221927_2101377139_n

Tijdens de afwezigheid van onze webmaster, kan iedereen op deze draad zijn eitje kwijt, leuk of slecht nieuws, het maakt niet uit…..
Spui uw gal, of laat uw plezier zien , wij zien uw commentaar graag tegemoet.

65 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

Waar is de trots van de Nederlander……….


k7234199
(Door: Willemientje)

Waar is de trots van de Nederlander gebleven
Waar is het vrije woord en de saamhorigheid
Wanneer hebben we die zomaar weggegeven
Was dat alleen maar voor een luxe leven?

Waar is de waardigheid van de Nederlander gebleven
Zijn zelfspot en de fierheid op z’n land
We hebben als burger de macht uit handen gegeven
De uitwassen in de maatschappij gewoonweg doodgezwegen.

Waar is de woede van de Nederlander gebleven
Over het onrecht dat hem wordt aangedaan
Over al die miljarden die zonder overleg
Door de regering worden weggegeven.

Waar blijft de afkeuring van de Nederlander
Over de discriminatie van hem in eigen land
Er wordt aan allochtonen immers vaak voorrang gegeven
En dat raakt toch wal noch kant.

Waarom kiest de Nederlander voor partijen
Die staan voor het opheffen van zijn land
Die grossieren in vage vergezichten
En voor de Brusselse tirannen zwichten.

De Nederlander is in meerderheid verworden
Tot een tot in de afgrond verwend kind
Die achter z’n computer zit te klagen
En in anonimiteit vertelt wat hij er van vindt.

Er is nog wel een aantal mensen
Dat vrijdag 7 maart, vanaf 15.00 uur
op de snelwegen,en in de rest van ons land gaat protesteren
In die mensen brandt het ouderwetse Nederlandse vuur!!

Dus Nederlander, pak je kans
Laat je door al die crisisberichten niet vellen
Maak een spandoek en ga de straat op, met elkaar
Om onze regering de waarheid te vertellen.

Heb je geen truck, ga met je auto, neem de fiets
of pak de trein, om daarin aan de noodrem te gaan trekken
laat zien, dat we genoeg hebben van “volksvertegenwoordigers”
die met hun grote bekken hun eigen volk laten verrekken!!!

21 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized