Maandelijks archief: oktober 2014

Tien jaar na de moord op Theo van Gogh – conferentie met Wilders, Pipes & Co. in Kopenhagen


.
Zóver kan ik niet reizen, maar ik ga naar Amsterdam
zal oog-in-oog staan met dat symbool “de Schreeuw”
met medevoelers in respect voor deze leeuw…
die aan zijn boodschap maar gedeeltelijk toekwam !
.
ik zal in stilte vloeken in een haat die niet verdwijnt
voor hem die nooit compassie heeft geleerd
wiens bloeddorst elke zachtmoedigheid verteert
en daar de Wereld mee verovert…naar het schijnt !
.
maar dan…daarna…ga ‘k naar mijn veilig huis
Mijn bastion….Mijn fort…Mijn heiligdom
en wacht op het moment, dat ik ‘m tegenkom…
met ’n eind hout…en sla daarbij geen kruis !
.

want verder ben ik niet zo opgeleid,
schiet- en steekwapens passen niet bij bij
‘k ben met m’n knuppel allicht geen partij…
maar dáárvoor vertrouw ik op MIJN OVERHEID !

.
Jasterke
.

E.J. Bron

Screenshot_13

(Door: Alster – Vertaling: E.J. Bron)

Terwijl de koran-conforme “Islamitische Staat” (IS) met zijn gruweldaden bij de opgeschrikte politiek en media gezorgd heeft voor de ene na de andere domme en bagatelliserende nieuws- en talkshow, terwijl de wereldpolitiek hulpeloos op de voor moslims doodgewone Jihad, die de “islamitische vrede”, Dar al-Islam, in de hele wereld moet brengen, reageert, worden de in Europa uitgevoerde islamitische Jihad-moorden, indien mogelijk, vergeten. Geert Wilders, Robert Redeker, Kurt Westergaard, Lars Vilks, Lars Hedegaard en Daniel Pipes zullen op 2 november gezamenlijk Theo van Gogh in Kopenhagen herdenken.

View original post 483 woorden meer

2 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

Ik sla de trom……


.

Een groot gevaar voor de democratie, voor de rechtsstaat, maar vooral voor de niet-islamitische burgers.

.

Ik sla de trom en dreun de droomers wakker.
Wie droomt verraadt zijn vrouw, zijn kind, zijn makker.
Geen eerlijk man kan zich gelukkig voelen
Als zijn gelijken, die het goed bedoelen
En nooit hun stuggen nek hebben gebogen.
Door liederlijke landsknechten bespoten,
Getrapt, geslagen worden totterdood.
Wordt wakker, want de nood is groot.

.

Ik sla de trom, het is geen tijd voor zingen,
Voor maanlicht, minnepijn en mooie dingen,
Als de gerechten, onze zielsgenooten
In donkre martelkampen weggesloten
Verteren zonder hoop op beter morgen,
Als dronken loeders godenzonen worgen,
Het beste volk geprangd wordt totterdood.
Wordt wakker, want de nood is groot.

.

Ik sla de trom, het voordeel van deze aarde
Verloor, voor wie een hart heeft, alle waarde.
Wie denkt aan ketenen en ballingsoorden
Veracht muziek en gruwt van groote woorden;
Zoolang de besten in hun cellen zuchten,
Dweept men niet met opalen avondluchten,
Het leven is verbitterd door den dood.
Wordt wakker, want de nood is groot.

.

Ik sla de trom, stroomt samen, wij zijn velen.
Mijnwerkers komt met bijlen en houweelen,
Gij boeren scherpt Uw zeisen en Uw grepen,
Matrozen neemt de haken van Uw schepen,
En jagers laadt met scherp Uw jachtgeweren,
Wij zijn de laatsten en wij moeten ‘t keeren.
Boven den knoet verkiezen wij den dood.
Wordt wakker, want de nood is groot.

.

Ik sla de trom, we zijn in ‘t nauw gedreven,
Wij die in vrede en vriendschap wilden leven,
Werden een zee van purperroode vlammen
Die zich een weg baant door betonnen dammen:
Bezielde mannen die voor vrijheid vechten
Zijn sterker dan een troep betaalde knechten.
Wij vreezen niets, den duivel noch den dood.
Wordt wakker, want de nood is groot.

.

Ik sla de trom; eens komt een eind aan ‘t lijden,
Na deze ellenden rijzen zachte tijden.
Dan bouwen we weer onze luchtkasteelen.
Dan mogen onze kinderen weer spelen,
Dan glijden weer op ‘t meer de blonde barken,
Dan vrijen weer de paren in de parken……
Het leven wint het eindlijk van den dood!
Maar wordt nu wakker, want de nood is groot.

.

(Geuzenliedboek 1940-1945)

.

http://www.dutchfreepress.nl/islam-een-groot-gevaar-die-aardige-islamitische-buurman-een-groot-gevaar/

.

.

.

E.J. Bron

Screenshot_10

Geplaatst door:
E.J. Bron
(h/t Monalisa)

View original post

3 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

IK…Bussemaker, geef ze mooi van Jet !


.

En we doen het wél !….. nou waag het is !

oh ja?…oh ja?… nou mooi toevallig wél…

IK…Bussemaker, geef ze mooi van Jet !

.

dan komen die studenten maar wat in de knel

als ik iets wil…haha…dan dóe ik het !

maar “de Student“ laat het er niet bij zitten…

.

dus Jetjes kruisje is nog even niet gezet

als ‘k haar was, zou ‘k niet meer rustig pitten  😛

want als iets fout gaat, gaat iets heel vaak mis…

.

en zo balanceert men (in het Haagse) tussen voor en tegen

’t lijkt aardig zwaar bewolkt…wij zetten in op regen !

.

jippeeh !

.

Jasterke

.

http://www.telegraaf.nl/dft/geld/consument/Studeren/23267416/__Felheid_in_politieke_arena_om_leenstelsel__.html?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter

.

2 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

Over de uitlatingen van Thomas de Maizière


.
Ja, zwijg maar… Machtsmisbruikers…
noem ons maar Extremen, Rechtsen, desgewenst fascist !
verstop je maar achter je mooi-weer facade

die iedere verdedigbare onderbouwing mist !
verschuil je maar achter een Gezags-barricade
van plichtsgetrouwheid, moed en schijnfatsoen…
.
Overschreeuw ons met je holle kanonnade
van leugenkreten die echt nergens meer toe doen…
deel ze maar uit, je rooie namaak-ruikers !
.
maar ‘t ons bedwelmen is toch nagenoeg voorbij…
je komt jezelf snel tegen…het Volk…ONS dus…MIJ !
.
Jasterke
.

E.J. Bron

Screenshot_61

(Door: Henk V.)

De uitlatingen van Thomas de Maizière roepen terecht prachtige reacties van niveau op met hoogst informatieve links, heel goede uiteenzettingen van situaties in het buitenland, goed uitgewerkte, scherpe analyses en twee buitengewoon leerzame videofragmenten. Een serie reacties waarop elke site jaloers kan zijn. Gefeliciteerd, Bert! Ik licht uit de geplaatste video’s twee elementen die onderdeel vormen van het probleem waarmee de Duitse politicus, maar tegelijkertijd ook de heersende politiek-correcte elites in het Westen, de eigen bevolking opzadelen:

View original post 925 woorden meer

5 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

maar er blijft hoop dat ’t nog in orde kompt…


.

.

Uw DDS…helaas…het is niet meer,

nou ja, het heeft zichzelf wat kaltgestellt

de bloedtoevoer naar de patiënten afgekneld

en dat doet pijn…om niet te zeggen zeer…

.

maar nog geen nood, men dweilt en hoost en pompt,

zet alle trouw-gebleven tandjes bij…

dat maakt helaas nog wel niet zorgenvrij

maar er blijft hoop dat ’t nog in orde kompt…

.

dus morgen weer een hele nieuwe dag

moge zij brengen wat zij nu nog brengt

al is de hoop op zegen wat gemengd

dus niet gemopperd vrienden…maar ’n brede lach  😛

.

Jasterke

.

 

.

4 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

Jahaha..Uw Asscher blijft behoorlijk bij de les !


.

Jahaha..Uw Asscher blijft behoorlijk bij de les

en houdt de misstanden dus danig in de smiezen

wellicht voel je de bui hier al ‘n beetje hangen…

.

hij staat zich toe voor werkstressen te kiezen

en pakt de rotzakken met noten op hun zangen

die steeds de werkvloer met gepest weer verontrusten !

.

hun fnuikend gejen houd hele horden Werknemers gevangen

zó ernstig dat die haast geen brood meer lusten…

dus hij.. uw Lodewijk.. rijgt ze (met Gezag dus) aan z’n mes

.

want …voor onze Heilstaat valt nog best knap veel te winnen

en zeg nou zelf….je moet toch érgens ooit beginnen ?

.

maar…eh…de Overheid is toch geen kleutertjesbedrijf…

er is toch ook zoiets als “Facts of life ” ?

(dat werd ook bij het Schoolpesten toen gezegd

en ( onder ons ) onze oogappel kwam óók goed terecht  😛

.

.

Jasterke

.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/23266478/__Asscher_pakt_pesten_aan__.html?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter

.

.

Jasterke

.

13 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

Bert Brussen wint Comment van de Week Award


.
Tja…’t klinkt haast logisch hé: “we hebben niet genoeg gedaan !“]
zegt deze Tineke…gespecialiseerd Historica
in de onverwarbare Midden-Oostenproblematiek…
.
“Wij kwamen onze toezeggingen niet na
en dus worden we nu allemaal samen ziek,
want we voelden ons misplaatst superieur !
.
en de hoofdschuldige is de Politiek…
nou ja…dàt blijft natuurlijk wel een open deur,
die ook met gepamper NOOIT meer dicht kan gaan !
.
Mevrouw kon beter de wijsheid voor het voetlicht brengen
dat je Culturen NOOIT ongestraft kunt mengen…
.
Jasterke
.

E.J. Bron

Screenshot_50

(Door: Pritt Stift)

“Ons land heeft bar weinig gedaan om moslims te beschermen en ze welkom te laten voelen.” Zoiets zeggen, dat is toch echt hetzelfde als ‘sneeuw is zwart’. Op z’n minst. Er zijn gemeentes met voor mannen en vrouwen gescheiden loketten om de uitkering op te halen, er is gescheiden zwemmen, er zijn overal evenveel moskeemogelijkheden als dat er kerken zijn, een opiniemaker en een politicus zijn omgelegd omdat ze moslims hebben gekwetst, een cartoonist is van zijn bed gelicht door tien man politie om moslims te beschermen, Geert Wilders moet worden beveiligd en Wilders-stemmers zijn tot op de dag van vandaag persona non grata om moslims welkom te laten voelen, er worden aangifteformulieren voorbedrukt als Wilders iets kwetsends heeft gezegd (als een andere politicus iets kwetsends zegt over wie dan ook of over welk geloof dan ook niet) om het moslims zo makkelijk mogelijk te maken…

View original post 11 woorden meer

8 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized